2018-12-13

Externa nyheter

Vindkraftsparker stoppas av Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommun säger nej till två stora vindkraftsparker i Vilhelmina kommun. Det handlar om totalt cirka 160 planerade vindkraftverk som GHG-vind ville bygga i Gråtanliden och Högbrännan.

GHG-Vind med huvudkontor i Dalarna fick sin ansökan om Gråtanliden tillstyrkt av Vilhelmina kommun i fjol under förutsättning att bolaget ersätter de närboende med en bygdepeng. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegationen sa då att kommunen inte kunde villkora ett tillstånd och att beslutet måste göras om.

– Kommunen får ju inte villkora en tillstyrkan. De kan bara säga ja eller nej. Eventuella ekonomiska krav får tas med bolaget. Det är inget som ska an- ges i tillståndsprövningen, säger Åsa Engman Ölund, sakkunnig på Miljöprövningsdelegationen i Västerbotten i en kommentar efter att kommunens beslut skickades tillbaka.

I går var det tillbaka hos kommunfullmäktige och enligt socialdemokraterna så hade förutsättningarna ändrats så att det numera var möjligt att ställa ett krav på bygdepeng.

– Nu finns det ett projekt 20 mil söder om oss som länsstyrelsen har godkänt där ägarna ålagts att betala ut bygdepeng. Det är Vattenfall som äger den och då menar jag att det även är fritt fram fölr oss att begära bygdepeng, menade Mikael Österberg (S) som yrkade på att Gråtanliden skulle godkännas.

I kommunstyren var man också överens om att vindkraftsparken i Gråtanliden skulle godkännas, men i kommunfullmäktige så röstades ks beslut ned på grund av de miljökonsekvenser som en vindkraftspark skulle ge.

Läs hela nyheten i Västerbottenskuriren.