2012-11-08

Externa nyheter

Vindkraftsparkerna i havet växer i rekordfart

Vindkraft ska ersätta kärnkraften om tio år. För att klara det krävs en snabb utbyggnad på 500 stora havsbaserade vindturbiner – om året. Utbyggnaden av den förnybara energi i Tyskland är en fantastisk framgång. På tio år har andelen förnybar el trefaldigats, och uppgår i dag till 25 procent.

Läs hela