2017-03-17

Externa nyheter

Vindkraftsplaner går in i nästa skede

Bergvik skog undersöker möjligheten att anlägga vindkraftsparker utanför Hagfors. En satsning som ska generera ett flertal arbetstillfällen, och pengar tillbaka till bygden.

Läs mer här.