2013-09-24

Externa nyheter

Vindkraftsprognoserna blir allt mer träffsäkra – men utmaningar väntar

Daniel Löfstedt, Second Opinion intervjuar Vattenfall och Svenska Kraftnät.

Att planera hur mycket effekt som kommer från vindkraften är knivigt. Så frågan är hur man tar fram en prognos och hur den påverkar elhandeln? Det här är en av nyckelfrågorna för hur vi ska hantera den ökade andelen vindkraft i energisystemet.

Läs hela