2012-02-22

Externa nyheter

Vindkraftsprojekt fortfrande hett

I Sverige Byggers databas finns över 600 registrerade vindkraftsprojekt med planerad byggstart 2012-2014 till en sammanlagd byggkostnad av drygt 126 Mdkr*.

Läs hela