2020-10-27

Externa nyheter

Vindkraftsprojekt i Dalarna visar på vikten av dialog med allmänheten

År 2040 ska all el i Sverige vara förnybar – om det målet ska kunna uppnås behövs mer vindkraft än vad som finns i Sverige idag. Men för att sköta utbyggnaden av vindkraft på ett hållbart sätt krävs bättre planering där lokalinvånare involveras tidigt i processen.

Läs nyheten från Sveriges Radio.