2014-11-26

Externa nyheter

Vindkraftsprojekt vill sänka trösklarna

De två havsbaserade vindkraftsparkerna i Hanöbukten kryper allt närmre. Taggen med sina 83 planerade vindkraftverk och Blekinge Offshores park på mellan 500 och 700 verk. Men planen är långsiktig och de två parkerna kan som tidigast leverera energi omkring 2018.

Läs hela