2018-02-15

Externa nyheter

Vindkraftsrättegång kan få betydelse för synen på konventionsområden

Rättegången i Mark- och miljööverdomstolen som pågår i Umeå kan få betydelse för hur områden i en framtida renskötselkonvention mellan Norge och Sverige ska hanteras jämfört med utpekade riksintressen för rennäringen.

Läs mer här