2014-04-22

Externa nyheter

Vindkraftssamordnare kritisk: Miljöbalken kantrar

Vindkraftssamordnaren Lars Thomsson är kritisk till hur tolkningen av miljöbalken hindrar utbyggnaden av vindkraft och begränsar vattenkraftens reglerförmåga. Effekten blir att åtgärder för ett bättre klimat på ett orimligt sätt får stå tillbaka för lokal miljöhänsyn, menar han. Det måste ju alltid vara lite sans och balans i all lagtolkning, men den balansen finns inte i miljöbalken just nu, det kantrar, säger han.

Läs hela