2018-11-23

Externa nyheter

Vindkraftssatsning skapar medvind för Ångeföretag

Vindkraftssatsningen i Överturingen, där 56 verk byggs i områdena Länsterhöjden och Storflötten, har satt i gång. Enligt Bengt Strömgren är satsningen också en rejäl möjlighet för de lokala företagen att göra affärer. Han är projektledare på Ånge kommun med uppgift att dels pusha företagen att ta tillvara möjligheterna med vindkraftsboomen, dels skapa en utvecklingsplan för Haveröbygden, där kraftverken byggs, för tiden efter bygget.

– I princip alla företag som vill kan göra affärer. Det handlar naturligtvis om entreprenadmaskiner, sprängare, betonggjutare och allt som hör bygget till, men också en rad servicetjänster där det krävs allt från frisörer till bostadsuthyrare, säger han.
En prognos som gjorts kring satsningen i Överturingen visar att 549 årsanställningar behövs under projektering och byggperiod, varav nästan hälften, 242, kan utföras av lokala företagare. Prognosen räknar också med 56 000 gästnätter under den tvååriga byggtiden, personer som även behöver äta, träna och handla.
– Duktiga företagare kan hålla sig framme, investera i exempelvis maskiner och dra nytta av boomen, inte bara i Överturingen. Det här är en framtidsmarknad. Det planeras för 3 500 nya vindkraftsverk bara i Norrland.

Bengt Strömgren försöker knuffa på de lokala företagen att se möjligheterna.
– Bara fantasin sätter gränser. Ta kontakt med dem som bygger, kommunens näringslivskontor kan hjälpa till med kontakter. Vänd dig till vindkraftscentrum för att få mer fakta, råder han.
Även efter byggtiden skapas lokala jobb, man räknar med ett 20-tal i Överturingen.
– Vindkraftstekniker är ett framtidsyrke, efterfrågan är redan i dag väldigt stor och väntas bara öka framöver. Ett bra jobb för den som vill kunna bo och jobba i vår del av landet, säger Bengt Strömgren.

Läs artikeln hos Bättre Affärer.