2011-08-22

Externa nyheter

Vindkraftstekniker på kö

Nu har Gotlands första yrkeshögskoleutbildning för vindkraftstekniker startat. Utbildningen speglar behovet på arbetsmarknaden som skriker efter vindkrafttekniker. Därför har Christopher Polhemgymnasiet öppnat en ny yrkeshögskoleutbildning för att möta behovet.

Läs hela