2017-08-08

Externa nyheter

Vindkraftsvetot hänger på Centern

Veckan före midsommar presenterade Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket sin utredning ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”, på beställning av tidigare energiminister Romson. Redan i samband med lagstiftningsprocessen 2009 var Energimyndigheten motståndare till det s.k. kommunala vindkraftsvetot, d.v.s. kommunens rätt att säga nej till vindkraft.

Läs mer här