2014-08-07

Externa nyheter

Vindkraftverk är på plats

Nu har Värmdös vindkraftverk monterats upp i Nötåsens vindkraftpark utanför Sundsvall. I höst ska det börja förse kommunens verksamheter med el. Enligt Eolus vind AB, som sålde kraftverket till Värmdö, ska det producera 7,6 GWh el per år.

Läs hela