2013-09-11

Externa nyheter

Vindkraftverk bra för turismen enligt universitetsuppsats

Hur påverkas turismen på Gotland av vindkraften? Det är ämnet för en magisteruppsatts vid Uppsala universitets Campus Gotland som presenteras ikväll. Svaret är att vindkraften inte påverkar turismen på Gotland negativt, utan tvärtom kan locka turister.

Läs hela