2011-11-14

Externa nyheter

Vindkraftverk för farliga för brandmännen

Om ett vindkraftverk skulle börja brinna kan brandmännen bara se på. Det är alltför farligt att försöka släcka. Skinande blanka och vita intar vindkraftverken det öländska landskapet. Än så länge är de flesta verk nya och i gott skick. Men vad händer när vindkraftverken blir gamla och börjar gå sönder?

Läs hela