2015-06-10

Externa nyheter

Vindkraftverk helt utan rotorblad

En portotyp turbin som nu testas skapar elektricitet med väldigt få rörliga delar, på en liten yta och i nästan total tystnad. Den är designad för att reducera både den synliga och hörbara påverkan som de traditionella vindkraftverken. Den här nya designen tar nytta av kraften som finns i virvlande luftvirvlar.

Läs hela