2016-09-02

Externa nyheter

Vindkraftverk i Hanöbukten får högre höjd

Nu får Taggen vindpark en högre höjd på sina vindkraftverk i Hanöbukten.

Läs mer