2015-11-09

Externa nyheter

Vindkraftverk i Hanöbukten ska bli högre än Turning Torso

Taggen Vindpark AB ansöker nu till mark-och miljödomstolen om att få ändra höjden på Vindkraftverken i Hanöbukten som de fick tillstånd att bygga i 2011.

Läs hela