2011-07-12

Externa nyheter

Vindkraftverk i skyddad natur?

I Gomorron Sverige i SVT den 12 juli deltog Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen och Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi. De diskuterade under ledning av Lennart Persson, SVT om Natura 2000 områden är lämpliga för etablering av vindkraft.

Lyssna på intervjun