2012-02-25

Externa nyheter

Vindkraftverk kan ta över skärgården

Sextiosex stycken 200 meter höga vindkraftverk vid Svenska Björn splittrar Skärgårdsstiftelsen. Och Norrtäljes kommunalråd är väldigt tveksam. ”Det faller på sin egen orimlighet”, säger Kjell Jansson (M).

Läs hela