2013-05-23

Externa nyheter

Vindkraftverk mitt i stan

Upptech i Jönköping är pionjärer. Intill entrén på Upptech, på Kålgården, står numera ett 18 meter högt, vertikalt vindkraftverk. Det är levererat av Jönköpingsföretaget Windergi AB, som har agenturen i Norden Vengerwinds vertikala turbiner.

Läs hela