2012-01-18

Externa nyheter

Vindkraftverk ofarliga visar ny rapport

Det finns endast lite eller inga bevis för att vindturbiner utgör en hälsorisk för närboende, visar en ny forskningsrapport från Massachusetts miljöskyddsdepartement. Rapporten visar att det inte finns något som styrker att ljudet från maskinerna, det blinkande ljuset eller de vibrationer som kan resultera i sjukdomar.

Läs hela