2012-01-27

Externa nyheter

Vindkraftverken är på plats

Efter många turer har nu Vårdkasens vindkraftverks vingar anlänt.

Inom de närmaste tre veckorna väntas energiproduktionen vara i full gång. Det kan ge 7 miljoner kilowattimmar per år och vindkraftverk, säger Pär Marklund, projektledare på Härnösand energi och miljö AB.

Läs hela