2016-02-23

Externa nyheter

Vindkraftverken behöver inte ha varning för is

Vindkraftverken i Täppeshusen måste ha ett system som varnar för is på rotorbladen. Det slår Mark- och miljödomstolen fast. Eolus vind överklagade miljötillsynsnämndens krav på isdetektorer, och fick rätt av länsstyrelsen.

Läs hela