2013-10-22

Externa nyheter

Vindkraftverken får byggas på Handsjökrusen

I mars rapporterade LT om byborna i Handsjöbyn, som protesterade mot att Bergs kommun hade beviljat bygglov för två vindkraftverk på berget Handsjökrusen. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som gav kommunen rätt. Byborna i Handsjöbyn överklagade därför vidare till mark- och miljödomstolen.

Läs hela