2012-11-15

Externa nyheter

Vindkraftverken ger tillväxt för flera nya serviceföretag

Expansionen av vindkraft som skett i Sverige och i övriga Europa medför att marknaden för service och underhåll av vindkraftverk får en stark tillväxt framöver. Marknaden för dessa tjänster förväntas öka från 2.3 miljarder Euro till dryga 4.5 miljarder Euro år 2020, visar rapporten European Wind Service Study, som tagits fram av revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Läs hela