2017-11-21

Externa nyheter

Vindkraftverken i Lekeberg på väg mot 250 meter

De planerade vindkraftverken i Lekebergs kommun kan bli betydligt högre än som tidigare sagts.
Företaget som vill bygga dem, Steena Renewable har ansökt hos länsstyrelsen att få bygga 250 meter höga verk istället för 185 meter.

Läs mer här