2014-02-24

Externa nyheter

Vindkraftverket på Utö tas bort

Det 30 meter höga vindkraftverket på Utö stör försvarets övningsverksamhet och kommer att vara tvunget att tas ner när avtalet går ut i maj 2015. Troligen kommer dock tornet att monteras ner tidigare än så. Ownpower har redan hittat en köpare i norra England och kommer man bara överens kan arbetet påbörjas redan i vecka 9.

Läs hela