2016-03-03

Externa nyheter

Vindmöllor stör inte försvaret

Söderköpings Vind AB har fått ett positivt besked från försvarsmakten. Etableringen av elva vindkraftverk i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner stör inte militär verksamhet.

Läs hela