2019-10-28

Externa nyheter

Vindparker förutspås bli biljonindustri: ”Omfattande potential”

Allt större vindturbiner kan gå i bräschen för en global energirevolution, konstaterar Internationella energiorganet (IEA) i en ny studie. När man snart kan bygga vindkraftverk nästan lika stora som Eiffeltornet kan branschen nå en ny nivå.

Även om vindkraftsverken redan är många, så är de så små att de globalt spelar mindre roll i energiproduktionen. Men IEA förutspår i sin nya studie att när tekniken nu möjliggör allt större snurror och högre torn, även långt ut till havs, så har kommersiella vindkraftsparker potentialen att släcka världens energitörst.

Läs artikeln från NyTeknik.