2021-01-25

Externa nyheter

Vindparker kan gynna både skogsvård och naturturism: ”Det går alldeles utmärkt att röra sig i parken när framkomligheten ökar”

Natten mot den 9 januari 2005 drog hårda vindar in från Atlanten och över norra Europa. I sydostlig riktning och vid det öppna Snålåsa fly fanns inget som stoppade vindarna, skogen i området fick svårt att stå emot. Vindar från sydväst är precis den riktning som vinden brukar ta i området, rakt genom det som snart ska bli Vindpark Tvinnesheda.

Läs hela nyheten på Smålandsposten