2017-08-21

Externa nyheter

Vindpeng till Linghedsföreningar

Under fredagen delar Dala Vind ut den årliga Vindpengen. I år går pengarna till tre olika föreningar.

Läs mer här