2018-09-17

Externa nyheter

Vindprojekt ökar dansk el med tio procent

Danmark. Danmarks första stora kustnära vindkraftsparker, Vesterhav Syd och Nord, ska öka landets energiproduktion med över tio procent, beräknar Vattenfall. De ska vara klara om drygt två år, men skeptiska grannar på Jyllands nordvästkust har inte gett upp sitt motstånd. Besked i konflikten väntas i vinter.

Läs artikeln här.