2012-10-12

Externa nyheter

Vindsnurror blir en regeringsfråga

Nu blir det regeringen som får avgöra om de fem vindkraftverken på Granberg i Älvdalen kommer att få stå kvar eller inte. Detta sedan försvarsmakten fått rätten att överklaga, trots att byggnadsnämnden gav bygglov 2008 och verken är i full drift sedan i fjol. Det var 2008 som byggnadsnämnden i Älvdalen beslutade att ge O2 Vindkompaniet bygglov för fem vindkraftverk på Granberg, välsynliga från Rämma. Försvarsmakten fick inte reda på bygglovet och kunde inte överklaga i tid.

Läs hela