2010-03-22

Externa nyheter

Vindval – ny rapport

Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan – resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval. Ta del av fem års forskning om vindkraftens miljöpåverkan