2015-11-03

Externa nyheter

Vinnande vindkraft

Snabb utbyggnad och kraftig blåst har gjort vindkraften till Sveriges tredje största kraftslag efter vatten­kraften och kärnkraften. Goda vind­lägen bäddar för fortsatt stark tillväxt, menar branschorganisationen Svensk Vindenergi, men konstaterar samtidigt att de låga elpriserna bromsat upp investeringarna i nya anläggningar. Dagens svenska vindparker producerar mer än fyra gånger så mycket el som de gjorde.

Läs hela