2019-02-21

Externa nyheter

”Vinst från kärnkraft bygger på feltolkningar”

Slutsatsen att 1 000 miljarder kan sparas med ny kärnkraft bygger på ett antal feltolkningar av publicerade rapporter. Det skriver Lennart Söder, professor i elkraftsystem, i en replik.

Tre forskare, Janne Wallenius, Pär Olsson och Peter Szakalos, skriver i en debattartikel att ”Ny kärnkraft skulle spara minst 1 000 miljarder” (SvD Debatt 16/2). Denna slutsats bygger dock till mycket stor del på en feltolkning av den bakgrundsrapport som de hänvisar till…

Lennart Söder
professor i elkraftsystem, KTH

Läs repliken i SvD.