2019-03-08

Externa nyheter

Viralgranskaren: Grafisk kartbild av Norrlands inland felaktig

Bilden på de tre kartorna påstås visa hur Norrlandslänen utnyttjas när det kommer till vindkraftsprojekt. Men bilden stämmer inte överens med verkligheten.

”Bästa karterade områden för vindkraft”, ”mest elförbrukning i Sverige” och ”planerad vindkraftsutbyggnad”. Bilden som målas upp genom de tre kartorna är tydlig: det norrländska inlandet exploateras och utnyttjas av södra Sverige och kustremsan.

Faktauppgifterna i kartbilderna är dock inte korrekta…

Läs inlägget från Metros Viralgranskaren här.