2016-01-27

Externa nyheter

Virtuellt vindkraftverk

Deutsche Windtechnik har utvecklat ett virtuellt vindkraftverk. Systemet simulerar miljön under vindturbinkontroller och tjänar främst till att testa kontrollelement kring omvandlare. Företaget använder virtuella vindkraftverk för att testa funktionaliteten hos kontroller av omvandlare och kvaliteten på reparationen.

Läs hela