2011-03-10

Externa nyheter

Vissa energipolitiska frågor hos Riksdagen

Debatt och beslut om det som Riksdagen benämner ”övergripande miljöfrågor”. Det berör bland annat miljöfrågor, miljömålen, miljöforskning och vindkraftens miljöpåverkan.

Läs paragraferna 10 och 13 ”Vissa energipolitiska frågor