2014-03-04

Externa nyheter

Vitec vinner storkund med prognossystem

Vitec har tecknat avtal med E.ON avseende användandet av Vitecs prognossystem Aiolos. Systemet skall användas för prognostisering av E.ON´s slutkunders elförbrukning samt för produktionen av el från hela deras vindkraftportfölj i Norden.

Läs hela