2013-02-19

Externa nyheter

Wallenstams vindkraft täcker egna förbrukningen

I och med att Wallenstam har förvärvat och driftsatt två nya vindkraftverk är företaget självförsörjande på förnybar energi. Det är företaget ensamt om av svenska fastighetsbolag. Med 52 vind- och vattenkraftverk har Wallenstam nu en total installerad effekt på 100 megawatt. Det innebär att verken varje månad producerar lika mycket energi som bolagets egna fastigheter och kunder förbrukar. 2012 producerades 180,1 GWh.

Läs hela