2014-06-18

Externa nyheter

wpd offshore Stockholm AB minimerar verksamheten

I avvaktan på nödvändiga energipolitiska beslut drar wpd Offshore Stockholm AB ner sin verksamhet i Sverige. wpd har under mer än 10 år byggt upp en unik kompetens inom havsbaserad vindkraft i Sverige, där tillstånd har erhållits för flera projekt och svensk personal har medverkat vid uppförandet av ett flertal projekt i utlandet. I Sverige har wpd alla tillstånd för projektet Storgrundet utanför Söderhamn som består av 70 vindkraftverk med en produktion på cirka 1 TWh/år vilket motsvarar el till 200 000 svenska hushåll.

Läs hela