2019-08-19

Externa nyheter

Nya utbildningar och fler studenter inom el- och energisektorn är målet för ny samverkan

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet tecknar idag ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn. Målsättningen är att projektet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området och leda till ett nytt gymnasieprogram i Sollefteå.

− Vi ser goda möjligheter till utveckling för båda parter genom samarbetet med Sollefteå kommun, som är en av Sveriges största producenter av förnybar energi genom vattenkraft och vindkraft. Vi inleder med en omvärldsanalys som ska ligga till grund för att gemensamt arbeta fram en handlingsplan kring energiutbildningar, säger Hans-Erik Nilsson, dekan, naturvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet.

Läs nyheten från Sollefteå kommun.