2019-11-29

Externa nyheter

Ygeman öppnar för ny energikommission

Ansvariga ministern Anders Ygeman är öppen för att före nyår diskutera en tidplan för vägen framåt i energipolitiken. Han utesluter inte heller en ny energikommission men det skulle enligt honom kräva att fler partier ställer sig bakom den nuvarande fempartiuppgörelsen.

Anders Ygeman poängterar dock att utgångspunkten enligt honom fortsatt måste vara uppgörelsen från 2016. Det menar han är nödvändigt för att säkra långsiktigheten i spelreglerna på energimarknaden, vilket var huvudsyftet när fem partier enades.

Läs artikeln från DN.