2013-12-02

Externa nyheter

Ytterligare 32 miljoner till testbäddar inom miljöteknik

Utveckling av testbäddar för solenergi, vindkraft i kallt klimat, handel med koldioxidkrediter, frystorkning av avloppsslam, återvinning av plast och ekologisk livsmedelsproduktion. Det är några exempel på projekt och områden som VINNOVA nu stödjer genom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Läs hela