2012-03-12

Externa nyheter

Ytterligare åtta berg lämpliga för vindkraft

Smedjebackens vindkraftsparker kan komma att hamna på Siksjöberget, Tågåsberget, Resmora klack, Kockola, Gräsberget, Geråtjärnsberget och höjderna i kommunens sydliga spets. Uvberget är långt ifrån enda platsen där vindkraftverk är lämpligt. Det är inte ens det bästa läget att hämta upp ström ur vind. Smedjebacken har nu fått en plan över hur vind bäst kan nyttjas och det finns inte mindre än åtta lämpliga berg i kommunen.

Läs hela