2014-05-20

Externa nyheter

Ytterligare stöd för att fördjupa kunskapen om vindkraftens påverkan

För att säkerställa en hållbar vindkraftutbyggnad i Sverige är det viktigt att planerings- och tillståndsprocessen är effektiv och ändamålsenlig. Energimyndigheten har identifierat det som ett av de viktigaste utvecklingsområdena, och förlänger därför kunskapsprogrammet Vindval med en tredje etapp.

Läs hela