2018-01-23

Externa Rapporter

100 procent förnybart till 2040

Skellefteå Kraft har bett teknikkonsultföretaget Sweco och managementkonsultföretaget Boston Consulting Group att analysera möjligheter och utmaningar, samt att beräkna den ekonomiska effekten av omställningen till 100% förnybart.

Slutsatserna av resultatet visar bland annat;

  • Det är tekniskt möjligt – med den teknik vi känner till idag – att ställa om Sveriges elproduktion till 100% förnybar till 2040 med bibehållen stabilitet i elleveranserna.
  • Investeringar i stamnät kommer att behövas för att kunna överföra den storskaliga förnybara kraft som finns i norra Sverige till de södra delarna av landet.
  • Det krävs stora investeringar för att skifta ut produktionen, men för varje krona vi investerar, får samhället fyra tillbaka. Omställningen är alltså lönsam för Sverige.
  • Utöver värden i kronor kommer omställningen leda till en rad mervärden som ökad teknologisk utveckling, stärkt position i den globala energidebatten samt flera hälso- och miljömässiga fördelar.
  • Omställningen till förnybart ger lägre elpris på lång sikt än om vi fortsätter med dagens energimix.

Läs rapporterna av Sweco och Boston Consulting Group här.