2019-09-25

Externa Rapporter

Exponential Roadmap 1.5

Färdplanen Exponential Roadmap 1.5 är nu tillgänglig. Färdplanen redogör för 36 åtgärder som kan accelerera omställningen och minska utsläppen med 50 % till år 2030 för att möta Parisavtalets mål.

Rapporten konstaterar att kostnadsutvecklingen för sol- vind- och batteriteknologi är så fördelaktig att den, om den upprätthålls, kan halvera utsläppen från energisektorn till år 2030.

Bakom rapporten står bland annat den svenska klimatprofessorn Johan Rockström.

Läs rapporten här.